EU

Γνώμες & Απόψεις
 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

              Σε πολλές δικαστικές υπηρεσίες (Άρειο Πάγο, ΣτΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Διοικητικά Δικαστήρια κλπ.) έχουν αναπτυχθεί μικρότερα ή μεγαλύτερα πληροφοριακά συστήματα τα οποία ήδη λειτουργούν παραγωγικά στο μεγαλύτερο μέρος τους. Ήδη υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της ΚτΠ και η μηχανογράφηση των εργασιών των Τμημάτων Ποινικών Μητρώων των Εισαγγελιών των λεγόμενων Ολυμπιακών Πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος) με την προοπτική επέκτασης των σχετικών εργασιών στα Τμήματα ποινικών μητρώων και των αντίστοιχων Πρωτοδικείων.
              Ως γνωστόν το μεγαλύτερο βάρος των υποθέσεων διεκπεραιώνεται από τα δικαστήρια του Α' βαθμού στα οποία ανήκουν η Εισαγγελία και το Πρωτοδικείο (μεγαλύτερα δικαστήρια σε όλη την Ευρώπη) οπότε η επιτάχυνση και η απλούστευση των διαδικασιών αλλά και η αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης σε αυτά θα συντελέσει τα μέγιστα και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και στα δικαστήρια του ανώτερου βαθμού (
Εφετείο, Άρειος Πάγος) επειδή η δικαιοδοσία τους απορρέει και υφίσταται σε μεγάλο μέρος τους από τις υποθέσεις του προαναφερόμενου βαθμού.
              Το βάρος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων έχει ανατεθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους σε δικαστικούς υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν το στοιχείο της αυτογνωσίας (γνώση του αντικειμένου) αλλά και της αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας σε ανάπτυξη μικρών ή μεγαλύτερων πληροφοριακών συστημάτων. Άλλωστε για αυτούς τους λόγους έχουν επιλεγεί από τους εκάστοτε προϊσταμένους (
ειδικά των παραπάνω) υπηρεσιών για την προώθηση των σχετικών εργασιών και για αυτό έχουν συσταθεί Τμήματα και γραφεία πληροφορικής από τις ολομέλειες.
              Η περαιτέρω ανάπτυξη, επέκταση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων θα καταστεί σαφώς ουσιαστικότερη αν καθιερωθεί ο κλάδος της πληροφορικής στα δικαστήρια και ιδιαίτερα στις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Αυτό έχει σαφώς εκτιμηθεί και για αυτό άλλωστε έχει καθιερωθεί ο κλάδος πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία, στο ΣτΕ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι αρμόδιες υπηρεσίες των οποίων στελεχώθηκαν από τους ήδη υπηρετούντες και με επιπλέον ειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον έχουν συσταθεί νέες οργανικές θέσεις κλάδων πληροφορικής (40 ΠΕ & 60 ΤΕ) στις Δικαστικές υπηρεσίες (
Νόμος 3060/11-10-2002 άρθρο 7 παρ.4 ).
              Συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω και έχοντας την πεποίθηση ότι η περαιτέρω συστηματική ανάπτυξη της πληροφορικής στα δικαστήρια θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ποινική δικαιοσύνη και όχι μόνο, εκτιμάται οτι πρέπει να δρομολογηθούν  το συντομότερο δυνατόν οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες που θα καθιερώσουν τον κλάδο πληροφορικής στα Δικαστήρια (τουλάχιστον στις ολυμπιακές πόλεις), θα τακτοποιήσουν σε αυτόν τους ήδη υπηρετούντες όλων των κατηγοριών (
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) και θα δρομολογήσουν την πρόσληψη περαιτέρω ειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής. Εν κατακλείδι τα οφέλη της μηχανογράφησης της ποινικής δικαιοσύνης προκύπτουν από την «ικανότητα» της πληροφορικής να κάνει ένα σωστά δομημένο και διοικούμενο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να λειτουργεί καλύτερα. Τα εν λόγω οφέλη είναι άρρηκτα συνυφασμένα με τις εξελίξεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της ποινικής δικαιοσύνης.
              Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η χώρα μας έχει επανειλημμένως καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μη σύντομη απονομή του δικαίου και έχει καταβάλει αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά. Είναι βέβαιο ότι και στο μέλλον θα ενάγεται στο Δικαστήριο αυτό αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.


Ν.Π.ΣΑΡΠΑΚΗΣ                    
Εμπειρογνώμονας Πληροφορικής &      
Πρώην Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών    


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.