EU

Στόχοι - Έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

        Ως γνωστόν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα το οποίο ήδη λειτουργεί παραγωγικά στο μεγαλύτερο μέρος του. Έχουν αυτοματοποιηθεί οι εργασίες των Τμημάτων Ερήμην και Εκτέλεσης ενώ παρακολουθείται στο σύνολό της η ροή της ποινικής διαδικασίας (Μηνύσεις, Εισαγγελικά Γραφεία, Προσδιορισμοί Μονομελών και Τριμελών Ακροατηρίων ( που εμπεριέχουν Εφέσεις, Βουλεύματα, Πινάκια κλπ), Ασφαλιστικά, Αγορανομία, Ανήλικα κλπ).
        Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της αρμόδιας υπηρεσίας Πληροφορικής της Εισαγγελίας και σε συνδυασμό με την επίτευξη της ορθολογικότερης λειτουργίας της Εισαγγελίας αλλά και του Πρωτοδικείου εκτιμήθηκε ότι η (ηλεκτρονική) διασύνδεση θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει μεγάλο μέρος της χειρόγραφης εργασίας και θα επιταχύνει οριακά διαδικασίες που παραδοσιακά απαιτούν χρόνο για να διεκπεραιωθούν (π.χ. δημοσίευση και διακίνηση αποφάσεων (ερήμην κλπ), εφέσεων, αναβλητικών υποθέσεων, βουλευμάτων κλπ.).
        Από την αρμόδια υπηρεσία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ήδη έχει τεθεί η ουσιαστική υποδομή της (φυσικής) δικτύωσης (κτίρια 12 και 8) που απαιτείται προκειμένου να διασυνδεθούν ηλεκτρονικά οι δύο υπηρεσίες. Είναι γνωστό ότι η προσπάθεια αυτή δεν καρποφόρησε για λόγους που δεν υφίσταται ανάγκη να αναλυθούν στην παρούσα φάση. Ωστόσο στο πλαίσιο της αναγκαίας συνεργασίας των δύο υπηρεσιών ενδείκνυται ΩΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και η ηλεκτρονική διασύνδεσή τους γεγονός που θα συντελέσει και στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.
        Η (ηλεκτρονική) διασύνδεση των δύο υπηρεσιών έχει δύο βασικά στόχους :
        Α) Να συντελέσει σε απόλυτο βαθμό στην επιτάχυνση και στην απλούστευση των διαδικασιών έτσι ώστε να καταστεί η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεσματικότερη και εγκυρότερη. Η συμπλήρωση της αυτοματοποίησης της ποινικής διαδικασίας από το Ποινικό Τμήμα του Πρωτοδικείου και η (ηλεκτρονική) διασύνδεση των δύο υπηρεσιών θα συντελέσει στην ταχύτερη έκδοση και διακίνηση των αποφάσεων, θα επιταχύνει τη διαδικασία της εκτέλεσης των αποφάσεων και θα μειώσει το αίσθημα ανησυχίας του πολίτη από τα τελούμενα εγκλήματα ή πράξεις παρέχοντας άμεση, έγκυρη ουσιαστικότερη και ασφαλή πληροφόρηση για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται σε όλες τις φάσεις των εργασιών που επιτελούνται. Παράλληλα και στο βαθμό που η ίδια η πολιτεία εξαρτάται σε πολλές λειτουργίες της από την ποινική κατάσταση των εμπλεκομένων πολιτών (διορισμοί, άδειες λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, δημόσιοι διαγωνισμοί κλπ) η επιτάχυνση των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται η Εισαγγελία και το Πρωτοδικείο θα διαμορφώσει θετικότερα το αίσθημα εξυπηρέτησης του πολίτη.
        Β) Ως γνωστόν το μεγαλύτερο βάρος των υποθέσεων διεκπεραιώνεται από τα δικαστήρια του α' βαθμού στα οποία ανήκουν η Εισαγγελία και το Πρωτοδικείο (μεγαλύτερα δικαστήρια σε όλη την Ευρώπη) οπότε η επιτάχυνση και η απλούστευση των διαδικασιών αλλά και η αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης σε αυτά θα συντελέσει τα μέγιστα και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και στα δικαστήρια του ανώτερου βαθμού (Εφετείο, Άρειος Πάγος) επειδή η δικαιοδοσία τους απορρέει και υφίσταται σε μεγάλο μέρος τους από τις υποθέσεις του προαναφερόμενου βαθμού .
        Εν κατακλείδι τα οφέλη της μηχανογράφησης της ποινικής δικαιοσύνης προκύπτουν από την «ικανότητα» της πληροφορικής να κάνει ένα σωστά δομημένο και διοικούμενο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να λειτουργεί καλύτερα. Τα εν λόγω οφέλη είναι άρρηκτα συνυφασμένα με τις εξελίξεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της ποινικής δικαιοσύνης ιδιαίτερα του α΄ βαθμού. Η μηχανογράφηση της ποινικής διαδικασίας έτσι όπως έχει αρχίσει από την Εισαγγελία και επιχειρείται να επεκταθεί, από μόνη της δεν προσφέρει σημαντικά οφέλη ή πλεονεκτήματα. Με δεδομένο ότι το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης είναι θεμελιώδες συστατικό της κοινωνίας με την έννοια ότι προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων μέσω της τήρησης των κανόνων δικαίου, εννοείται ότι οι οποιοιδήποτε μηχανισμοί βελτίωσης της ποινικής δικαιοσύνης θα έχουν μια πολύ σημαντική επίδραση σε μερικές από τις αξίες που θεωρούνται ως οι πλέον πολύτιμες. Τα συνολικά οφέλη που επιδιώκεται να επιτευχθούν από την πλήρη μηχανογράφηση των δικαστηρίων του συγκεκριμένου βαθμού (Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών) δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μεμονωμένα (π.χ. να λειτουργεί καλύτερα με τη βοήθεια της μηχανογράφησης μόνο η Εισαγγελία). Αυτά προκύπτουν από τη συστηματική ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστών στις επί μέρους υπηρεσίες της ποινικής διαδικασίας με ένα συντονισμένο τρόπο μέσω των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να βοηθούν ουσιαστικά τις λειτουργίες της ποινικής δικαιοσύνης γενικότερα και ειδικότερα.
        H ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών θα μπορούσε, στο πλαίσιο ενός ορθολογικότερου στρατηγικού σχεδιασμού, να αποτελέσει πρότυπο και πιλότο ανάπτυξης για όλες τις Εισαγγελίες και Πρωτοδικεία της χώρας. Αυτό θα είχε ως συνέπεια τεράστια εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού (δεν θα πληρωθούν νέα προγράμματα ανάπτυξης) και ταχεία αυτοματοποίηση της ποινικής διαδικασίας στον α' βαθμό σε όλη την Ελλάδα.
        Αξίζει να επισημανθεί ότι η χώρα μας έχει επανειλημμένως καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μη σύντομη απονομή του δικαίου και έχει καταβάλει αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά. Είναι βέβαιο ότι και στο μέλλον θα ενάγεται στο Δικαστήριο αυτό αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.
        Τέλος και έχοντας ως δεδομένο ότι η μηχανογράφηση των εργασιών Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας και η (ηλεκτρονική) διασύνδεσή τους αποτελεί "μονόδρομος" θα μπορούσαν παράλληλα να γίνουν και ορισμένες "διορθωτικές" κινήσεις που θα συντελούσαν ουσιαστικά τόσο στην απλοποίηση των διαδικασιών όσο και στην εξοικονόμιση πόρων.
        Πιό συγκεκριμένα θα μπορούσε να δρομολογηθούν :
        α) η αποποινικοποίηση των αξιοποίνων πράξεων
        β) η κωδικοποίηση των αξιοποίνων πράξεων
        γ) αποτελεσματικότερη και αμεσότερη συνεργασία με τις διωκτικές αρχές και Υπουργείο Οικονομικών
        δ) η καθιέρωση κλάδου Πληροφορικής, η τακτοποίηση των ήδη υπηρετούντων στα Τμήματα Πληροφορικής στον κλάδο και πρόσληψη περαιτέρω ειδικευμένου προσωπικού.

Από το τμήμα Πληροφορικής
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.