EU

Προμήθεια έξι (6) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (Fax)

 

                                 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο 65

 

 

Για την προμήθεια έξι (6) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (Fax)

 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

 

 

            Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την 6ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

            Αφ’ ενός ο κ. Ελένη Ράικου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ως Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη:

           1) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1488/7-7-10 απόφαση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) με την οποία εγκρίθηκε πίστωση έξι χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ #6.300,00# €, για την προμήθεια έξι (6) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (Fax) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

          2) την από 3/9/10 οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας INTERSYS A.E.

 

          και αφ’ ετέρου ο κ. Λάμπρος Παχής με ΑΔΤ X 611834/24-05-04, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 24, ως  εκπρόσωπος της εταιρείας INTERSYS A.E., οδός Βόλου 7, 18346 – Μοσχάτο Αττικής με ΑΦΜ: 094091151 & ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

 

προβαίνουν

 

στη κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει, αντί του συνολικού ποσού των έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών #6.295,14# €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, την προμήθεια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έξι (6) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (Fax) σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της από 3/9/10 οικονομοτεχνικής προσφοράς της εταιρείας INTERSYS A.E.  

            Η παράδοση των ανωτέρω συσκευών θα γίνει εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από σήμερα με τις νόμιμες κρατήσεις εις βάρος του προμηθευτή.

     Η πληρωμή της αναδόχου επιχείρησης θα γίνει μετά το πέρας της ποσοτικής  παραλαβής, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης – Δελτίο Αποστολής) στην επωνυμία:

 

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

                            ΑΦΜ.  090016762

                          Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

 

τα οποία θα διαβιβάζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑΧΔΙΚ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

       

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

        

       Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

          Η σύμβαση  αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

 

 

 

                                                                        ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.