EU

Έργο γενομένης δαπάνης καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ισογείου

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 67

Ε Ρ Γ Ο Υ   Γ Ε Ν Ο Μ Ε Ν Η Σ   Δ Α Π Α Ν Η Σ 

Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ   Κ Ο Ι Ν Ο Χ Ρ Η Σ Τ Ω Ν   Χ Ω Ρ Ω Ν

         K A I  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ω Ν  Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ

 

            Στην Αθήνα, σήμερα την 29ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, μεταξύ της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την κ. Ελένη Ράικου, Εισ/λέα Πρωτ/κών, ως Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και της εταιρείας με την επωνυμία ΓΑΝΙΤΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε  με έδρα την Αθήνα, οδός Κ. Παλαμά 77- 132 31 Πετρούπολη , νομίμως εκπροσωπούμενης από τον διαχειριστή αυτής κ. Κυριάκο Γανίτα του Κυριάκου κάτοικο Αθηνών, οδός Πίνδου 20, 132 31 Πετρούπολη, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΒ 247994/19-05-06  Δ.Α.Τ του Α/Τ Πετρούπολης, αφού έλαβαν υπόψη την αριθμ. 48/30-10-09 σύμβαση ετήσιας συντήρησης η οποία έληξε την 29ην Οκτωβρίου 2010, συμφώνησαν τα παρακάτω:

            1. Η παραπάνω εταιρεία αποκαλουμένη χάριν συντομίας ανάδοχος έργου, η οποία έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας τον καθαρισμό χώρων και εγκαταστάσεων, αναλαμβάνει την υποχρέωση καθαρισμού των εσωτερικών κοινοχρήστων χώρων, των γραφείων του ισογείου καθώς και του περιβάλλοντος  χώρου του κτιρίου 16 της Πρώην Σχολής Ευελπίδων όπου στεγάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της από 29/10/09 προσφοράς της εταιρείας ΓΑΝΙΤΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε  και με τους ίδιους τεχνικούς όρους της αριθ. 48/30-10-09 σύμβασης , οι οποίοι έχουν ως εξής:

                                                             Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ο Ι

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων ( πλαστικών και μαρμάρινων ) πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . καθάρισμα των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες και τους τοίχους πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . άδειασμα των καλαθιών, όπου υπάρχουν, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

                                                       Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ε Σ  

            . καθάρισμα των δύο θαλάμων εσωτερικά και εξωτερικά, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

                                                      Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α 

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα, πέντε (5) φορές την εβδομάδα

            . καθάρισμα κιγκλιδωμάτων, μία (1) φορά την εβδομάδα.

 

                                                     Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ε Σ

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, άδειασμα σκουπιδιών και τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων στα καλάθια αχρήστων, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.        

           .  καθάρισμα καθρεπτών, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . πλύσιμο και απολύμανση με βακτηριοκτόνο απορρυπαντικό των λεκανών, των νιπτήρων και των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . πλύσιμο των πλακιδίων σε όλο το ύψος, μία (1) φορά την εβδομάδα.

                                    Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Υ Α Λ Ο Π Ι Ν Α Κ Ω Ν

            . καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων κοινοχρήστων χώρων και γραφείων εσωτερικά και εξωτερικά, μία (1) φορά το μήνα.

                                           Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ω Ν   Χ Ω Ρ Ο Σ       

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα της κυρίας εισόδου, πέντε φορές (5) την εβδομάδα.

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα του πλαστικού δαπέδου της κυρίας εισόδου πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . καθημερινός έλεγχος και αποκομιδή των σκουπιδιών  από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . καθάρισμα των φρεατίων από σκουπίδια και φύλλα μία (1) φορά την εβδομάδα.

            . πλύσιμο του περιβάλλοντος χώρου μία (1) φορά την εβδομάδα.      

                                                   ΓΡΑΦΕΙΑ ( Ισογείου )

            . καθημερινό σκούπισμα των γραφείων, καθάρισμα των επίπλων γραφείου, άδειασμα των καλαθιών, αποκομιδή των σκουπιδιών και τρεις φορές την εβδομάδα σφουγγάρισμα.

            2. Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου από την ανάδοχο εταιρεία, καθορίζεται το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου 2010 μέχρι και 30ης Νοεμβρίου 2010, σε περίπτωση δε υπογραφής νέας ετήσιας σύμβασης καθαρισμού η παρούσα σύμβαση θα διακοπεί χωρίς η ανάδοχος Εταιρεία να έχει το δικαίωμα να αξιώσει ουδεμία απαίτηση.

            3. Τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού θα βαρύνουν την ανάδοχο του έργου εταιρεία.

            4. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας και όχι πέραν της αποχώρησης του Εισαγγελέα Υπηρεσίας δηλαδή της 20:00 ώρας, από τέσσερις (4) καθαρίστριες απασχολούμενες τουλάχιστον για δύο ώρες η κάθε μία ημερησίως.

            5. Η μηνιαία αμοιβή της αναδόχου εταιρείας για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών #2.332,40# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στην προηγούμενη ετήσια σύμβαση έργου η οποία έληξε στις 29/10/2010.

            6. Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα κατόπιν εκδόσεως τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, στην επωνυμία:

 

 

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

ΑΦΜ: 090016762

ΔΟΥ: ΙΒ΄ Αθηνών

 

 

 

 

 

 


                                   

 

 

το οποίο θα διαβιβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ  για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής γενομένης δαπάνης με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

            7. Η ανάδοχος εταιρεία, σύμφωνα με την εγκύκλιο 31262/16-11-06 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της κλπ.

            8. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ασκεί το έργο καθαρισμού με επιμέλεια και σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση δε πλημμελούς εκτέλεσης του παραπάνω έργου ή αδυναμία της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης άνευ υποχρεώσεως καταβολής οιασδήποτε αποζημιώσεως.

             9. Σε περίπτωση απασχολήσεως αλλοδαπού προσωπικού εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι  εφοδιασμένο  με την νόμιμη κάρτα εργασίας και άδεια παραμονής στην χώρα.

Σε αντίθετη περίπτωση η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας σύμβασης.

            Τα συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και απεδέχθησαν τους όρους της παρούσας σύμβασης υπέγραψαν και έλαβαν από ένα αντίτυπο.

 

                                                                                    Ο ι   Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι

 

                                                                       

           


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.