EU

Ετήσια συντήρηση ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), ενός (1) U.P.S. και μίας (1) κλιματιστικής μονάδας (Α/C) που υποστηρίζουν το μηχανογραφικό σύστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 44

 

 Για την ετήσια συντήρηση ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), ενός (1) U.P.S. και μίας (1) κλιματιστικής μονάδας (Α/C)  που υποστηρίζουν το μηχανογραφικό σύστημα της Εισαγγελίας Πρωτoδικών Αθηνών

Στην Αθήνα και στο κατάστημα, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων κτίριο 16, γραφείο 207, σήμερα την 30ην Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. οι παρακάτω υπογραφόμενοι κ.κ. :

1. Ιωάννης Σακελλάκος, Εισαγγελεύς Εφετών, ως Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη, α) την αριθμ. πρωτ. 4594/10-07-09 απόφαση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), με την οποία εγκρίθηκε πίστωση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #4.400,00# €, για την ετήσια συντήρηση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), ενός U.P.S. και μίας (1) κλιματιστικής μονάδας (Α/C) που υποστηρίζουν το μηχανογραφικό σύστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών β) την από 28/7/09 οικονομικοτεχνική προσφορά της εταιρείας ΣΙΓΑΛΑΣ Δ.- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. Ο.Ε. και

2. Αριστοτέλης Κοντογιάννης, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΙΓΑΛΑΣ Δ.- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. Ο.Ε., Λιακαταίων 15, Γκύζη,

προβαίνουν

στην κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων κ. Αριστοτέλης Κοντογιάννης, κάτοικος Αθηνών, οδός Γρεβενών 166 Νίκαια και κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 546766 Α.Τ. Νίκαιας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ετήσια συντήρηση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), ενός U.P.S. και μίας (1) κλιματιστικής μονάδας (Α/C)  που υποστηρίζουν το μηχανογραφικό σύστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αντί του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #4.400,00# €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 19%.

             Στην  ετήσια  συντήρηση  του ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), του ενός U.P.S. και της μίας (1) κλιματιστικής μονάδας (Α/C)  που υποστηρίζουν το μηχανογραφικό σύστημα περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:    

       α)  Ο Προληπτικός  έλεγχος,  ο  οποίος  περιλαμβάνει  όλες  τις  εργασίες  που προβλέπονται  από  την  από 28/7/09 οικονομικοτεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας.

       β)   Ο κατασταλτικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει επισκέψεις για την αποκατά­σταση τυχόν τεχνικών προβλημάτων ή την αντικατάσταση ανταλλακτικών μετά από κλήση της Υπηρεσίας.

γ)  Επιπλέον η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εκτός των παραπάνω υπηρεσιών, δωρεάν, σε προληπτικό ή κατασταλτικό επίπεδο την τεχνική υποστήριξή της στο σύστημα δομημένης καλωδίωσης (6 κατανεμητών και 240 θέσεων εργασίας) του Κτιρίου 16, στο οποίο στεγάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

 

Τα τυχόν αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά θα επιβαρύνουν την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο, η δε τιμολόγησή τους θα γίνεται αφού προηγουμένως ενημερωθεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εξασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων.

         Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.) στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον διαπιστώνεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του Η/Ζ και του U.P.S. με κίνδυνο σοβαρής και παρατεταμένης βλάβης τους και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού της αναδόχου εταιρείας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται αργίες και Σαββατοκύριακα για την αποκατάσταση του προβλήματος.

  Ως ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ορίζεται η 1/8/2009 και ως ημερομηνία λήξης η 31/7/2010.

          Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ασκεί  το  έργο  της   συντήρησης   με επιμέλεια και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  σύμβασης. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών  Αθηνών  διατηρεί  το  δικαίωμα  καταγγελίας  της σύμβασης   άνευ υποχρεώσεως  καταβολής  οιασδήποτε   αποζημιώσεως.  

         Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με. τις συμβατικές υποχρεώσεις    αμφοτέρων των μελών, που  δεν  αναφέρεται  ρητά  στην  παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

     Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου κατόπιν εκδόσεως, του αναγκαίου παραστατικού επί πιστώσει και με υπογραφή του εκδότη, στην παρακάτω επωνυμία:

 

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

                            ΑΦΜ.  090016762

                          Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

                                                             

το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα διαβιβάζεται στο  ΤΑΧΔΙΚ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

     Η  ευθύνη  της  αναδόχου  εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

   Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.


 

 

                                                                                  ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

                                                                       


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.