EU

Προμήθεια λογισμικού μέρους (S/W) εξοπλισμού Πληροφορικής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Νο 45

 

Για την προμήθεια  λογισμικού μέρους (S/W)  εξοπλισμού  Πληροφορικής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 

 

Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την   30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

          Αφ’ ενός ο κ. Ιωάννης Σακελλάκος, Εισαγγελεύς Εφετών ως Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη: 

          1) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1651/01-07-2009  απόφαση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), με την οποία εγκρίθηκε πίστωση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ #4.760,00# €, για την προμήθεια λογισμικού μέρους (S/W) εξοπλισμού Πληροφορικής  στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.  

          2) την από 29/07/2009 οικονομική προσφορά της εταιρείας  ΛΥΚΟΥΡΙΔΗΣ Π.-ΜΑΡΑΓΚΟΣ Π. Ο.Ε.

 

         και αφ’ ετέρου ο κ. Παναγιώτης  Λυκουρίδης  με ΑΔΤ: Χ009263/12-10-01, Α/Τ. Ζωγράφου, κάτοικος Καισαριανής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.56,  16121 -  Αθήνα, ως εκπρόσωπος της εταιρείας  ΛΥΚΟΥΡΙΔΗΣ Π.-ΜΑΡΑΓΚΟΣ Π. Ο.Ε., οδός Δαμάρεως αρ.2, 16121-Καισαριανή με Α.Φ.Μ.:998649252 ΔΟΥ: Βύρωνα   

 

προβαίνουν 

 

στη κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει, αντί του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων  εξακοσίων  ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών # 4.694,55 # € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, την προμήθεια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών λογισμικού   μέρους (S/W)  εξοπλισμού Πληροφορικής και συγκεκριμένα :

 

α) Λογισμικό αποθήκευσης εγγράφων word, άρθρα, βιβλία, faxes κλπ.

άδειες χρήσης για 50 χρήστες, το οποίο περιλαμβάνει και το λογισμικό αναγνώρισης χαρακτήρων μέσω scanner (OCR)  «ABBYY FINE READER 9.0 PRO» και BLIND SCANNER PRO για απεριόριστους χρήστες.

β) Γλώσσα αναγνώρισης θα είναι Ελληνική και όλων των χωρών της Ε.Ε.

γ) Οι πενήντα (50) άδειες θα εκδοθούν στο όνομα (customer)  Ministry of Justice Hellas,  Eisaggelia Protodikon Athinon  -  Program Government Contact : Papadimitriou Maria -  Address: Proin Scholi Evelpidon -  Evelpidon Str. Athens -  Postal Code : 10167,  σύμφωνα  με τους όρους και τις προδιαγραφές της από   29/07/2009 προσφοράς της αναδόχου εταιρείας  ΛΥΚΟΥΡΙΔΗΣ Π.-ΜΑΡΑΓΚΟΣ Π. Ο.Ε.

         

Η παράδοση του λογισμικού  μέρους εξοπλισμού   πληροφορικής   θα γίνει εντός  σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από σήμερα.  

  

  Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης – Δελτίο Αποστολής) επί πιστώσει και με υπογραφή του εκδότη στην επωνυμία:

 

 

 

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

(ΤΑΧΔΙΚ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

ΑΦΜ.  090016762         Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

                                                             

το οποία θα διαβιβαστούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑΧΔΙΚ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

 

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

 

        Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

          Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.