EU

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ειδών Πληροφορικής

                                           Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Νο 46

             Προμήθειας αναλωσίμων υλικών και ειδών πληροφορικής στην  Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

            Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την 23ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

            Αφ’ ενός ο κ. Ιωάννης Σακελλάκος, Εισαγγελεύς Εφετών ως Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη:

            1) την αριθμ. πρωτ. 1872/24-06-09 απόφαση του Δ. Σ/λίου του ΤΑΧΔΙΚ που έλαβε κατά την 1051/29-05-09 συνεδρίασή του, με την οποία εγκρίθηκε συνολική πίστωση τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ #35.000,00# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ειδών πληροφορικής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

            2) το από 21/9/09 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ειδών πληροφορικής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

           3) την από 21/09/09 οικονομική προσφορά της εταιρείας  ΛΥΚΟΥΡΙΔΗΣ Π. – ΜΑΡΑΓΚΟΣ Π. Ο.Ε.

          και αφ’ ετέρου ο κ. Παναγιώτης Λυκουρίδης με ΑΔΤ X 009263/12-10-01, κάτοικος Καισαριανής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 56, 16121 – Αθήνα, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, ΛΥΚΟΥΡΙΔΗΣ Π. – ΜΑΡΑΓΚΟΣ Π. Ο.Ε., οδός Δαμάρεως 2, 16121 – Καισαριανή Αττικής με ΑΦΜ: 998649252 & ΔΟΥ: Βύρωνα

προβαίνουν

στη κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει, αντί του συνολικού ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών #33.635,11# €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ειδών πληροφορικής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

Α) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 

 

1

Toner Lexmark E120N  - 12016SE / 2.000 Σελ.

τεμάχιο

150

2

          -//-          Ε250-352-Ε250Α11Ε / 3.500 Σελ.

-//-

50

3

          -//-             Ε332Ν - 24016SE

-//-

50

4

          -//-             T430 -12A8420 / 6.000 Σελ.

-//-

45

5

          -//-             Τ630 - 12Α7460 / 5.000 Σελ.

-//-

10

6

          -//-             W84020H / 30.000 Σελ.

-//-

40

7

    Toner HP       C7115A / 1200

-//-

5

8

          -//-             Q2610Α / 2300  

-//-

5

9

          -//-             Q6511A / 2420 

-//-

5

10

          -//-             CB435A / P1006

-//-

15

11

          -//-             CB540A - CP1215 / 2.200 Σελ.

-//-

10

12

          -//-             CB541A - CP1215 / 1.600 Σελ.

-//-

10

13

          -//-             CB542A - CP1215 / 1.600 Σελ.

-//-

10

14

          -//-             CB543A - CP1215 / 1.600 Σελ.

-//-

10

15

Toner Epson     S050167 - 6200L / 3.000 Σελ.

-//-

53

 

 

 

 

 

                          PHOTOCONDUCTOR

 

 

1

Photoconductor Lexmark W840 / 60.000 Σελ.

τεμάχιο

2

2

          -//-                    -//-     Ε350 - 352

-//-

2

3

          -//-                    -//-     Ε332Ν

-//-

2

 

Β)  ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

                                 ΚΑΛΩΔΙΑ

 

 

1

USB τριών (3) μέτρων

τεμάχιο

30

2

Παράλληλα

-//-

20

3

Δικτύου ενός (1) μέτρου

-//-

50

4

Δικτύου τριών (3) μέτρων

-//-

50

5

Δικτύου πέντε (5) μέτρων

-//-

50

 

 

 

 

 

                CD - DVD - FLASH MEMORY

 

 

1

CD - R

τεμάχιο

50

2

CD - RW

-//-

50

3

DVD - R

-//-

50

4

DVD - RW

-//-

100

5

DVD - R DOUBLE LAYER 8,5 GΒ

-//-

100

6

FLASH MEMORY των 4 GΒ

-//-

10

7

FLASH MEMORY των 16 GΒ

-//-

5

8

FLASH MEMORY των 32 GΒ

-//-

5

9

Πολύμπριζα τριών (3) θέσεων (καλ. 3 μέτρα)

-//-

50

10

Πολύμπριζα πέντε (5) θέσεων (καλ. 3 μέτρα)

-//-

50

          Η παράδοση των αναλωσίμων υλικών και ειδών πληροφορικής θα γίνει εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από σήμερα.

     Η πληρωμή της αναδόχου επιχείρησης θα γίνει μετά το πέρας της ποσοτικής  παραλαβής, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής) στην παρακάτω επωνυμία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

                            ΑΦΜ.  090016762

                          Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

                                                            

τα οποία θα διαβιβαστούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 1,5%, ΧΑΡΤ. 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ &  ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%) σε βάρος της αναδόχου επιχείρησης.

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  επιχείρησης, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανο-ποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

        

        Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

            Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

                                                                        ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.