EU

Eτήσια συντήρηση υλικού και λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (αφορά εξοπλισμό από την Κοινωνία της Πληροφορίας) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 53

 

Για την ετήσια συντήρηση υλικού και λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (αφορά εξοπλισμό από την Κοινωνία της Πληροφορίας) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

 

Στην Αθήνα και στο κατάστημα, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,
Πρώην Σχολή Ευελπίδων κτίριο 16, γραφείο 207, σήμερα την 21η Απριλίου 2010,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. οι παρακάτω υπογραφόμενοι:

 

 Αφ’ ενός η κ. Ελένη Ράικου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ως Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη,

 1) την αριθμ. πρωτ. 6618/09,4/26-02-2010 απόφαση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), με την οποία εγκρίθηκε πίστωση δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα τριών λεπτών #13.443,43# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, εκ των οποίων α) τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #3.598,56# € για την ετήσια συντήρηση υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής και β) εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών #9.844,87# € για την ετήσια συντήρηση του λογισμικού μέρους (αφορά εξοπλισμό από την Κοινωνία της Πληροφορίας) στην Εισαγγελία Πρωτο-δικών Αθηνών

 2) την από 24/03/10 οικονομικοτεχνική προσφορά της εταιρείας Altec Integration A.E., οδός Πάτμου 12 – Τ.Κ 15123 Μαρούσι,

 

 και αφετέρου ο κ. Παναγιώτης Γαβαλάς του Γεωργίου κάτοικος Υμηττού, οδός Ι. Κοντοπούλου 16 και με Α.Δ.Τ Π382024, ως νόμιμος  εκπρόσωπος της εταιρείας Altec Integration A.E., οδός Πάτμου 12 – Τ.Κ 15123 Μαρούσι

 

προβαίνουν

 

στην ετήσια σύμβαση συντήρησης του έργου «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών» με την οποία  η ανάδοχος εταιρεία Altec Integration A.E παρέχει τα παρακάτω : 

·          διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών

·          αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού (hardware).

·          αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs).

·         Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το φορέα λειτουργίας, η ανάδοχος εταιρεία   θα επιλύει τα προβλήματα εντός μιας μέρας από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου, εντός του χρονικού ορίου αυτού, θα προτείνεται εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας.

·         Εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του υπάρχοντος λογισμικού συστήματος και εφαρμογών εφόσον δεν αποτελούν νέο προϊόν

·         Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού

·         Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών 2 φορές ετησίως, οποιαδήποτε εργασία προληπτικής συντήρησης (καθάρισμα του εσωτερικού χώρου των υπολογιστών από τη σκόνη κ.λπ.) ή διαχείρισης που προϋποθέτει τη μη διαθεσιμότητα του συστήματος θα εκτελείται εκτός Κ.Ω.Κ

·         Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος.

·         Η ανάδοχος εταιρεία  θα παρέχει επιτόπιες  για την αποκατάσταση ανωμαλιών και προβλημάτων τόσο του λογισμικού όσο και του εξοπλισμού

·         Η διαθεσιμότητα της αναδόχου εταιρείας  για την προσφορά υπηρεσιών συντήρησης θα είναι 12 ώρες (8:00-20:00) x 5 εργάσιμες ημέρες για όλο το ημερολογιακό έτος, όσον αφορά την αναγγελία προβλημάτων και την υπηρεσία Help Desk.

 

         H έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών και η επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία, θα παρακολουθούνται με βάση το μηνιαίο ποσοστό μη διαθεσιμότητας του συστήματος.

         Εάν το ποσοστό διαθεσιμότητας του συστήματος μειωθεί κάτω του αποδεκτού ορίου μη διαθεσιμότητας, για κάθε ώρα εκτός λειτουργίας, θα επιβάλλεται ρήτρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις διακήρυξης.

         Σε περίπτωση που η βλάβη μίας μονάδας προκαλέσει τη μη διαθεσιμότητα και άλλων στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος, τότε τα ανωτέρω μεγέθη θα συμπεριλαμβάνουν και τις τιμές των στοιχείων αυτών.

 

Ειδικότερα:

 

Προληπτική συντήρηση

         Η ανάδοχος εταιρεία προσφέρει προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών 2 φορές ετησίως, οποιαδήποτε εργασία προληπτικής συντήρησης η διαχείρισης που προϋποθέτει τη μη διαθεσιμότητα του συστήματος θα εκτελείται εκτός Κ.Ω.Κ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

 

 

Συντήρηση εφαρμογών του συστήματος και του εξοπλισμού

         Η ανάδοχος εταιρεία θα προσφέρει τις υπηρεσίες συντήρησης με τους εξής τρόπους :

 

 

Άμεση Βοήθεια (HELPDESK)

         Άμεση Βοήθεια για όλους τους χρήστες του συστήματος μέσω τηλεφώνου, fax, email, όπου θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

·         βοήθεια σχετικά με τη χρήση

·         βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση.

 

 

Επί Τόπου Βοήθεια

         Η ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες, για την αποκατάσταση ανωμαλιών και προβλημάτων τόσο του λογισμικού, όσο και του εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα:

-      θα αποκαθιστά προβλήματα των εφαρμογών (bugs) και λειτουργίας του εξοπλισμού,

-      θα τεκμηριώνει τις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση

-      θα γνωστοποιεί γραπτώς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όλες τις νέες εκδόσεις λογισμικού και τα κύρια χαρακτηριστικά τους

-      θα παρέχει και θα εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις του λογισμικού.

 

 

Εξασφάλιση ανταλλακτικών

         Η ανάδοχος  εταιρεία  προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες υποστήριξης των έργων που αναλαμβάνει διαθέτει ειδική αποθήκη καινούργιων ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων. Τα υλικά και ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για τις περιπτώσεις συντήρησης βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία εκτός των αναλωσίμων προϊόντων :

  • Toners, Τύμπανα, και μελάνια εκτυπωτών

  • Λυχνίες και τύμπανα Σαρωτών

  • Δισκέτες, CDROM media, tapes και φορητά μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (Δεν περιλαμβάνονται σκληροί δίσκοι –HDD - υπολογιστών η άλλων συσκευών)

  • Κεφαλές Εκτυπωτών ακίδων.

  • Μπαταρίες

  • Λυχνίες προβολικών

  • Μηχανογραφικό χαρτί

        Στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των μονάδων (π.χ. δίσκων).

 

 

Χρόνος απόκρισης

         Ο χρόνος ανταπόκρισης (επιτόπια παρουσία) της αναδόχου εταιρείας  σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του H/W, S/W και των εφαρμογών θα είναι:

·         Τρείς (3) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 14:30.

·         Στις 08:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των ανωτέρω ημερών και ωρών.

·        

 

·        

 

Χρόνος αποκατάστασης

         Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας του H/W, S/W και των εφαρμογών θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός μιας ημέρας κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης και εντός 48 ωρών κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

          Εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία μονάδας στο παραπάνω χρονικό διάστημα, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες ρήτρες.

          Εάν το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσα στους προαναφερόμενους χρόνους η ανάδοχος εταιρεία μέσα σε αυτή την προθεσμία θα προτείνει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας.

          Τα ανωτέρω ισχύουν και κατά την περίοδο της εγγύησης.

 

 

Διαθεσιμότητα Εξοπλισμού

Το ποσοστό της διαθεσιμότητας υπολογίζεται με τον τύπο

 

οπου 

Δ: Διαθεσιμότητα (%)

Μ:Ημέρες μήνα (30)

Ω: Ωρες ημέρας (24)

Το: Ο χρόνος σε ώρες που δεν παρέχεται η υπηρεσία (Χρόνος Βλάβης)

 

 

Ρήτρες Συντήρησης

          Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ανάδοχο εταιρεία για τη συντήρηση του έργου όπως αυτές περιγράφονται στη Σύμβαση 296  - Παράρτημα Β΄ « Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών » (συνημμένο έγγραφο) υστερούν του επιπέδου εξυπηρέτησης που έχει προκαθοριστεί θα επιβληθούν ρήτρες ως εξής:

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου ΜΗ διαθεσιμότητας για κάθε επιπλέον ώρα ΜΗ διαθεσιμότητας   επιβάλλεται στην Ανάδοχο εταιρεία ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακολούθων τιμών:

  • 0,5% επί του ετησίου κόστους συντήρησης για τα είδη υλικού εκτός λειτουργίας

  • 0,05% επί του κόστους του προσφερόμενου λογισμικού και των υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης

 

     Σημειώνεται ότι:

  • Η αποκατάσταση βλαβών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 48 ωρών το μέγιστο.

 

         Στην περίπτωση που η βλάβη κάποιας μονάδας προκαλέσει τη μη διαθεσιμότητα και άλλων στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος, τότε τα ανωτέρω μεγέθη θα συμπεριλαμβάνουν και τις τιμές των στοιχείων αυτών που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

         Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται ανά τρίμηνο κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών) στην επωνυμία:

 

        Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

          (ΤΑΧΔΙΚ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

                           ΑΦΜ.  090016762

                          Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

                                                             

τα οποία θα διαβιβάζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑΧΔΙΚ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

          Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 21 Απριλίου 2010 έως και 20 Απριλίου 2011.

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.        

       Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

            Η σύμβαση   αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

 

                                                                            ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                      


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.