EU

08-06-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ                        Αθήνα 8 Ιουνίου 2016
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 166605
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
                               Ο Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
                                              Eισαγγελέας  Πρωτοδικών


Έχοντας υπόψη:                                                        
1./  Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1./  Του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/14) ΄΄Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα΄΄
1.2./  Του Π. Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) ΄΄ Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου΄΄.
2./ Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4822/30-05-2016 (ΑΔΑ: 7Χ0ΕΟΡΛΜ-4ΜΤ και ΑΔΑΜ: 16REQ004493825) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ #2.500,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων διαφόρων τύπων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και
3./ Τις πάγιες ανάγκες των Τμημάτων της Υπηρεσίας μας, για προμήθεια – εκτύπωση υπηρεσιακών σφραγίδων διαφόρων τύπων.


                                               ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ


οποιαδήποτε επιχείρηση ασχολείται με την προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων, όπως επισκεφθείτε την Υπηρεσία μας, για να ενημερωθείτε προκειμένου να μας καταθέσετε οικονο-μική προσφορά, σύμφωνα με το αντικείμενο προμήθειας, τα οικονομικά δεδομένα, τη διαδικασία και τον τρόπο κατακύρωσης της προμήθειας και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας μας που ακολουθούν, το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου  2016, ημέρα Τετάρτη. A./ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 
Α/Α    ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ                    ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1    Σφραγίδα ξύλινη υπηρεσιακή στρογγυλή (διαμέτρου 4 cm)        40
2    Σφραγίδα ξύλινη 1 σειράς (διαστάσεων 1,2 X 5 cm)                  20
3    Σφραγίδα ξύλινη 2 σειρών (διαστάσεων 1,5 X 6 cm)                 80
4    Σφραγίδα ξύλινη 3 σειρών (διαστάσεων 3 X 6 cm)                  100
5    Σφραγίδα ξύλινη 4 σειρών (διαστάσεων 2 X 7 cm)                   40
6    Σφραγίδα ξύλινη 2 σειρών με στρογγυλή και υπογραφή
(διαστάσεων 4 X 9 cm)                                                               50
7    Σφραγίδα ξύλινη 2 σειρών με υπογραφή
(διαστάσεων 5 X 5 cm)                                                               50
8    Σφραγίδα ειδικής κατασκευής                                                  1
    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                                       381

      B./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
                                   #2.500,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 Γ./ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 Με απευθείας ανάθεση
Δ./ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η χαμηλότερη τιμή
Ε./ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως επί ποινή αποκλεισμού την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις παρακάτω απαιτήσεις.
Ε.1./ Ο υποψήφιος ανάδοχος στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσει θα αναφέρονται αναλυτικά οι τιμές όλων των τύπων των υπηρεσιακών σφραγίδων που προτίθεται να προμηθευτεί η Υπηρεσία μας.
Ε.1./ Η κατασκευή και παράδοση των προς προμήθεια υπηρεσιακών σφραγί-δων θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρε-σίας, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους και το αργότερο μέχρι της 31ης Οκτωβρίου 2016.
    Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eispa.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 207, τηλ. 2108828064, fax 2108840950 ή στο e-mail: eispa04@otenet gr.                                
                           
Ο Διευθύνων την Εισαγγελία

                                     
Ηλίας Ζαγοραίος
Eισαγγελέας Πρωτοδικών


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.