Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Αρ.
Γραφ.
Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Τηλέφωνα Επικοινωνίας Email
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Β' Εξωτερική Πύλη - Πληροφορίες 2108837532 -
ΚΤΗΡΙΟ 16 Φυλάκιο Εισαγγελίας 2132156271 -
Πληροφορίες υπηρεσίας 2132156214 -
Υ Π Ο Γ Ε Ι Ο
Υ1 Τμήμα Πληροφορικής (Μηχανογράφηση) - Προϊστάμενος 2132156204 it@eispa.gr
Υ2 Εισαγγελέας Εκτέλεσης Ποινών 2132156205
2132156206
-
Υ3 Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων και Βουλευμάτων
Προϊστάμενος - Γραμματεία
2132156207 -
Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων και Βουλευμάτων
Φυλακίσεις - Γραμματεία
2108828627 -
Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων και Βουλευμάτων
Εντάλματα - Βουλεύματα
2132156208 -
Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων και Βουλευμάτων
Θυρίδες (εξαγορές, ακυρώσεις, αναβολές, συγχωνεύσεις κλπ)
2132156210 -
Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων και Βουλευμάτων
Καταχώρηση αποφάσεων
2132156209 -
Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων και Βουλευμάτων
Αστυνομικοί – Αποστολή Αποφάσεων
2132156211
2108847789
-
  Αποθήκη 2132156051 -
Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο
1 Τμήμα Βουλευμάτων - Προϊστάμενος - Γραμματεία 2108841447 voulevmata@eispa.gr
2 Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης 2132156213 -
3 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ - Πορείας Μηνύσεων 2132156214 -
4 Καταχώρηση Μηνύσεων 2132156215 -
5 Τμήμα Α΄ Ποινικής Δίωξης (κωδ Α, Β, Γ΄, Δ΄) - Προϊστάμενος 2132156217
2132156216
apd@eispa.gr
6 Τμήμα Κατηγορητηρίων - Α΄Ποινικής Δίωξης Αυτοφώρου Διαδικασίας - Προϊστάμενος 2132156218 -
7 Συνοδείες – Πειστήρια 2108253642 aytof@eispa.gr
8 Γραμματεία Εισαγγελέα Ακροάσεων 2132156219
2108252156
-
9 Γραμματεία Εισαγγελέα Ακροάσεων 2108252156 -
10 Εισαγγελέας Ακροάσεων  2132156220 akroaseis@eispa.gr
11 Κατάθεση Μηνύσεων 2132156221 -
12 Κλήσεις μονομελούς 2132156222 -
13 Τμήμα Προσδιορισμού Μονομελούς – Προϊστάμενος – Γραμματεία 2132156223
2108228758
monomeles@eispa.gr
14 Κλήσεις Μονομελούς - Ταχυδρομείο 2132156224 -
15 Κλήσεις Μονομελούς - Λιπομαρτυρίες 2132156224
2132156225
-
16 Κλήσεις Μονομελούς 2132156226 -
17 Πινάκια Γ΄, Ζ΄ Μονομελούς και Φορολογικών Υποθέσεων 2132156227 pinakio.monomelous.17@eispa.gr
18 Γραφείο Δικαστικής Συνδρομής – Διεθνών Σχέσεων & Υποθέσεων Ε. Ε. 2108828700 diksyn@eispa.gr
19 Πινάκια Β΄ Μονομελούς και Β΄, Γ΄ Αυτοφώρου Μονομελούς 2132156228 pinakio.monomelous.19@eispa.gr
20 Πινάκια Θ΄ και H΄ Τριμελούς 2132156229 pinakio.monomelous.20@eispa.gr
21 Πινάκια Δ΄, I΄ και ΣΤ΄ Μονομελούς 2132156230 pinakio.monomelous.21@eispa.gr
22 Πινάκια Α΄ Μονομελούς και Α΄ Αυτόφωρου Μονομελούς 2132156231 pinakio.monomelous.22@eispa.gr
1ος  Ο Ρ Ο Φ Ο Σ
101 Τμήμα Ερήμην Αποφάσεων: Καταχωρητές Ερήμην Αποφάσεων Μονομελούς & Τριμελούς 2132156232 -
102 Ερήμην Αποφάσεις Τριμελούς 2132156233 -
103 Ερήμην Αποφάσεις Μονομελούς - Προϊστάμενος 2132156234
2132156272
-
104 Τμήμα Προσδιορισμού Τριμελούς Εφέσεις – Προσφυγές – Λιπομαρτυρίες Τριμελούς 2132156235 -
105 Τμήμα Κατηγορητηρίων - Β΄Ποινικής Δίωξης - Προϊστάμενος 2132156236 bpdkat@eispa.gr
106 Τμήμα Β΄Ποινικής Δίωξης - Προϊστάμενος - Κωδικοί Ι΄, ΙΒ΄ ΙΓ΄, IE', ΣΤ΄ (Αγορανομία) 2132156237
107 Β΄ Ποινική Δίωξη - Κωδικοί Ε΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄, ΙΑ΄, ΙΔ΄ 2132156238
109 Α΄, Γ΄ Τμήμα Επιμελητών Δικαστηρίων 2108832177
2132156240
aepim@eispa.gr
110 Τμήμα Ερήμην-Προϊστάμενος 2132156241 erimin@eispa.gr
111 Τμήμα Ασφαλιστικών Ταμείων – Προϊστάμενος 2132156242 asfalistika@eispa.gr
112 Ασφαλιστικά Ταμεία - Πινάκιο Ε΄ Μονομελούς 2132156242
113 Εισαγγελέας Προσδιορισμού 2132156243 -
114 Γραμματεία Τριμελούς – Πληροφορίες 2132156244
2132156245
-
116 Τμήμα Προσδιορισμού Τριμελούς – Προϊστάμενος 2132156246 -
117 Κλήσεις Τριμελούς 2132156273 -
118 Κλήσεις Τριμελούς – Ταχυδρομείο 2132156247 -
120 Κλήσεις Τριμελούς 2108810400
2132156248
-
121 Πινάκια Η΄, Ζ΄ Τριμελούς & Α΄ Αυτοφώρου Τριμελούς 2132156249 pinakio.trimelous.121@eispa.gr
122 Πινάκια ΣΤ΄, Θ΄, Ι΄ Τριμελούς 2132156250 pinakio.trimelous.122@eispa.gr
123 Πινάκια Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Τριμελούς 2132156251 pinakio.trimelous.123@eispa.gr
124 Πινάκια Α΄ και Β΄ Τριμελούς 2132156252 pinakio.trimelous.124@eispa.gr
2ος  Ο Ρ Ο Φ Ο Σ
201 Εισαγγελέας Ανηλίκων 2108827993 anhl@eispa.gr
202 Τμήμα Ανηλίκων - Προϊστάμενος - Γραμματεία 2132156253 -
203 Αίθουσα Εισαγγελέων (ΑΙΘΟΥΣΑ κ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ) 2108821934 -
204 Βιβλιοθήκη – Ένωση Εισαγγελέων 2132156254 -
205 Τμήμα Εισαγγελικών Γραφείων – Προϊστάμενος – Κωδικοί ΕΓ 2132156255
2132156256
-
206 Τμήμα Κατηγορητηρίων - Εισαγγελικών Γραφείων - Προϊστάμενος 2132156257 egkat@eispa.gr
207 Τμήμα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Οικονομικών - Προϊστάμενος 2132156258 logistirio@eispa.gr
208 Εισαγγελικά Γραφεία – Πληροφορίες 2132156260 eg@eispa.gr
209 Τμήμα Εισαγγελικών Γραφείων - Κωδικοί (Β΄ χρέωση) 2132156274
2108835201
209Α' Τμήμα Εισαγγελικών Γραφείων - Κωδικοί (Β΄ χρέωση) 2108835201
210 Προϊστάμενος Εισαγγελίας – Γραμματεία 2108827657
2108827057
proist@eispa.gr
211 Βιβλιοθήκη (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ) 2108259856 -
212 Εισαγγελέας Διοικητικού - Εσωτ. Υποθ. & Ενδίκων Μέσων 2132156262 -
213 Γραφείο Επιθεωρητών 2132156263 -
214 Εισαγγελέας Ενδοοικογενειακής Βίας 2132156263  
215 Προϊστάμενος Γραμματείας 2108253644
2108837983
-
216 Τμήμα Διοικητικού - Προϊστάμενος - Γραμματεία 2132156264
2131156265
dioikitiko@eispa.gr
217 Γραμματεία (Apostile) 2132156266 -
218 Εισαγγελείς προανάκρισης 2132156267 -
219 Τμήμα Πρωτοκόλλου – Γραμματεία - Προϊστάμενος 2132156268 protokollo@eispa.gr
220 Τμήμα Εισαγγελικών Γραφείων - Πληρ. Κωδικών Ε.Γ. 2132156269 -
221 Εισαγγελείς προανάκρισης 2108259854 -
222 Γραμματεία Προανάκρισης 2108224570
2132156267
-
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Κτίριο Εφετείου Αθηνών
Δέγλερη 2 & Λ.Αλεξάνδρας – Αμπελόκηποι (115 22) 
Παραλαβή τηλεγραφημάτων 2108701216 -
Θυρίδα 2108701202 (ΚΕΠ) -
2108701208 (ΑΥΤ/ΛΤΗ)
-
Προϊστάμενος 2108701205
2108701251
pmathinas@eispa.gr
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 2108701207 -
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Λεωφ. Πειραιώς 207 & Αλκίθρωνος   2ος όροφος
- 2103424560 -