Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Κανονισμός λειτουργίας

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθμη διεξαγωγή της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της, έχουν συσταθεί και λειτουργούν διάφορα τμήματα με ποικίλες αρμοδιότητες και διαδικασίες. Φ.Ε.Κ. Τεύχος B’ 2556/26.06.2020.