Το σύνταγμα

Δεν μπορεί να φορτωθεί το pdf αλλά μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο.