Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Ανηλίκων

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται ιδίως:

Α) Ολόκληρη η φάση της προδικασίας σε υποθέσεις που οι κατηγορούμενοι είναι ανήλικοι καθώς και στις υποθέσεις με αντικείμενο την ενδοοικογενειακή βία και ιδίως:

 • Η αρίθμηση και ηλεκτρονική καταχώριση δικογραφιών αυτοφώρων εγκλημάτων.
 • Η ηλεκτρονική καταχώριση και διακίνηση των μηνύσεων, αλλά και των ανακριτικών και προανακριτικών δικογραφιών.
 • Η σύνταξη των κατηγορητηρίων σύμφωνα με τα σημειούμενα υπό του Εισαγγελέως στοιχεία επί της δικογραφίας.
 • Ο προσδιορισμός υποθέσεων στο Μονομελές και Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών.
 • Η σύνταξη πινακίων και εκθεμάτων και ανάρτηση αυτών.
 • Η κατάρτιση κλητήριων θεσπισμάτων και κλήσεων και παράδοση αυτών στα τμήματα των Επιμελητών Δικαστηρίων ή η αποστολή αυτών στα Αστυνομικά Τμήματα προς επίδοση.
 • Η παραλαβή και έλεγχος αποδεικτικών επιδόσεως και διανομή αυτών στα πινάκια.
 • Οι εφέσεις και η διεκπεραίωση της προβλεπόμενης για την εκδίκασή τους διαδικασίας.
 • Οι ενέργειες για μεταγωγές κρατουμένων.
 • Η παραλαβή, επίδοση, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση βουλευμάτων.
 • Η εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων Ανηλίκων.
 • Η διαδικασία άρσεως ή μετατροπής των αναμορφωτικών μέτρων που επεβλήθησαν με τις αποφάσεις.
 • Η συσχέτιση εγγράφων και μόνο με έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέως.
 • Η παροχή πληροφοριών στο κοινό για την πορεία των χρεωμένων στο τμήμα δικογραφιών και η χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών πορείας στους προς τούτο νομιμοποιούμενους και σε αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η αναλυτική σύνταξη πινάκων κινήσεως μηνύσεων και δικογραφιών καθώς και καταρτισθέντων κατηγορητηρίων, προσδιορισθέντων δικογραφιών και κλητηρίων και κλήσεων για την ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών για την πορεία των διεκπεραιούμενων δικογραφιών.
 • Η διεκπεραίωση αρχειοθετήσεων δικογραφιών του άρθρου 12 παρ. 5 εδ. β' του ν. 3500/2006 και η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας επί ζητημάτων ποινικής διαμεσολάβησης.


Β) Η εκτέλεση παραγγελιών των Εισαγγελέων επί θεμάτων ακροάσεων ανηλίκων, καθώς και ενηλίκων που στρέφονται κατά ανηλίκων.

Γ) Η τήρηση φακέλων κοινωνικού περιεχομένου για τη στήριξη ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο.


Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δέκα (10) δικαστικοί υπάλληλοι και δύο (2) επιμελητές.