Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Ασφαλιστικών Εισφορών

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται ολόκληρο το στάδιο της προδικασίας των υποθέσεων οφειλετών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α., O.A.Ε.Ε. κ.α.), οι οποίες εκδικάζονται από το Ε' Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών και ιδίως:

  • Η ηλεκτρονική καταχώριση δικογραφιών ωρίμων και αναβλητικών.
  • Η κατάρτιση κλητήριων θεσπισμάτων και κλήσεων, η αποστολή αυτών στα Αστυνομικά Τμήματα για επίδοση και ο έλεγχος των αποδεικτικών επιδόσεων.
  • Η σύνταξη και ανάρτηση εκθεμάτων στα αντίστοιχα γραφεία των πινακίων και στο Ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 374 Κ.Π.Δ.
  • Η συσχέτιση εγγράφων μόνο με έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα.
  • Η χορήγηση πιστοποιητικών πορείας δικογραφιών.
  • Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του τμήματος.
  • Η σύνταξη Έκθεσης Επιθεωρήσεως (αναλυτικός ανά κατηγορία δικογραφιών ετήσιος πίνακας).

Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν επτά (7) δικαστικοί υπάλληλοι.