Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Διοικητικό

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγεται η διεκπεραίωση των εργασιών που αφορούν τη διοίκηση της Εισαγγελίας και ιδίως:

 • Η τήρηση του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου. Η τήρηση βιβλίου Πράξεων του Διευθύνοντος και των Εισαγγελέων. Η τήρηση Μητρώου Εισαγγελικών λειτουργών, Δικαστικών υπαλλήλων, Επιμελητών Δικαστηρίων και βοηθητικού προσωπικού και η ενημέρωση των ατομικών φακέλων αυτών. Η τήρηση Μητρώου Συμβολαιογράφων της περιφερείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, η ενημέρωση των ατομικών φακέλων και η παράδοση των αρχείων αυτών. Η ηλεκτρονική τήρηση αδειών (κανονικών - αναρρωτικών - εκπαιδευτικών - γονικών - φοιτητικών – άνευ αποδοχών) των Εισαγγελικών Λειτουργών, Δικαστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Δικαστηρίων και βοηθητικού προσωπικού. Η κοινοποίηση εγγράφων, που αφορούν διορισμούς, παραιτήσεις, μεταβολές συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών και η υποβολή των οικείων αποδεικτικών. Η διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για τις ετήσιες επιθεωρήσεις των Εισαγγελικών Λειτουργών από τον Επιθεωρητή-Αρεοπαγίτη και Εισαγγελέα Εφετών, καθώς και για την υπό του τελευταίου επιθεώρηση της Γραμματείας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Οι επιθεωρήσεις και οι πειθαρχικές διώξεις των συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, δικαστικών επιμελητών και λοιπών Δικαστικών Γραφείων (Ληξιαρχείων, Δημοσίων Κατηγόρων κ.λπ.) της περιφερείας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η δακτυλογράφηση των ατομικών εκθέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Δικαστηρίων και του βοηθητικού προσωπικού και η διεκπεραίωση των εργασιών που έχουν σχέση με τις πειθαρχικές διώξεις αυτών. Η κοινοποίηση εγκυκλίων και η τήρηση αρχείου αυτών. Οι άδειες οπλοφορίας. Η κατάρτιση των ετησίων πινάκων ενόρκων και πραγματογνωμόνων. Οι κλήσεις ενόρκων κατά μήνα. Η εκκαθάριση αμοιβής πραγματογνωμόνων. Η προπαρασκευαστική φάση της διαδικασίας των Βουλευτικών και Δημοτικών εκλογών, που περιλαμβάνει την ενημέρωση των φακέλων των Πρωτοδικείων της χώρας με τις χιλιομετρικές αποφάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς και τις ισχύουσες τιμές εισιτηρίων.
 • Η διεκπεραίωση των διαδικασιών, σε περίοδο εκλογών και ιδίως: Η συγκρότηση εκλογικών συνεργείων για την επίδοση των διορισμών στους δικαστικούς αντιπροσώπους και στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, η έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων και διατακτικών πληρωμής.
 • Η εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εισαγγελίας και ιδίως: Η καταγραφή των βιβλίων, η παραχώρηση αυτών προς χρήση μόνο στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, η τήρηση ειδικού βιβλίου χρέωσης και επιστροφής αυτών από τους χρήστες, οι οποίοι θα υπογράφουν σχετικά.
 • Η επικύρωση εγγράφων (συμβολαιογραφικών, εγγράφων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών) για τις χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης.
 • Οι γνωμοδοτήσεις περί Απονομής Χάριτος και διεκπεραίωση αυτών.
 • Οι αιτήσεις Δικαστικής Συμπαράστασης (κατάθεση, έλεγχος δικαιολογητικών, διαβίβαση στο Πρωτοδικείο).
 • Η διαδικασία προανάκρισης (διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, κλήσεις μαρτύρων, κλήσεις ανωμοτί μαρτύρων, λήψη καταθέσεων μαρτύρων-ανωμοτί μαρτύρων, διεκπεραίωση σχετικών εγγράφων).
 • Η κατάρτιση πινάκων Γνωμοδοτήσεων και Πειθαρχικών Προκαταρκτικών Εξετάσεων.
 • Η κατάρτιση πινάκων Κατηγορητηρίων (Α' και Β' Ποινικής Δίωξης Τριμελούς - Μονομελούς - Αγορανομίας, Εισαγγελικών Γραφείων, Ανηλίκων και Ασφαλιστικών Ταμείων) και υποβολή αυτών στην Εισαγγελία Εφετών.
 • Η συγκέντρωση και υποβολή στατιστικών στοιχείων Φορολογικών Υποθέσεων.
 • Η συγκέντρωση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Η συγκέντρωση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για υποθέσεις σωματεμπορίας και εμπορίας ανθρώπων.
 • Η συγκέντρωση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για υποθέσεις σχετικές με τη διαφθορά στην υπηρεσία.
 • Η συγκέντρωση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για υποθέσεις σχετικές με τις φυλετικές διακρίσεις.
 • Η καθαρογραφή και υποβολή στις αρμόδιες αρχές των αποφάσεων και πρακτικών της Ολομέλειας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
 • Η διεκπεραίωση εφέσεων του Εισαγγελέα κατά αποφάσεων Εκούσιας Μονομελούς Πρωτοδικείου (καθαρογραφή, κατάθεση, υποβολή στην Εισαγγελία Εφετών για προσδιορισμό δικασίμου, επίδοση της προσδιορισθείσας έφεσης στους διαδίκους).
 • Η διεκπεραίωση της διαδικασίας περί της καταστροφής άχρηστων και χωρίς ιστορική αξία αρχείων της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου μόνου β.δ. 120/1966.
Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δεκατρείς (13) δικαστικοί υπάλληλοι.