Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων - Ποινικών Διαταγών, Βουλευμάτων, Ενταλμάτων και Διατάξεων

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

 • Η εκτέλεση ερήμην αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ποινικών διαταγών, βουλευμάτων και ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και σύλληψης, καθώς και διατάξεων επιβολής περιοριστικών όρων.
 • Η ηλεκτρονική καταχώριση αποφάσεων υποδίκων και φυγόποινων, η τήρηση παλαιών καρτελών αυτών, καθώς και η καταχώριση αυτών στους οικείους φακέλους φυγόποινων.
 • Η αποστολή αποσπασμάτων, καταδιωκτικών εγγράφων και διατάξεων ανακριτή και εισαγγελέα για άρση της επιβολής των περιοριστικών όρων και σύλληψη καταδίκων και υποδίκων για μη τήρηση περιοριστικών όρων, στις Αστυνομικές Αρχές για εκτέλεση.
 • Η παραλαβή αιτήσεων-δικαιολογητικών, αποστολή προτάσεων στο δικαστικό συμβούλιο για υφ' όρον απόλυση, αποφυλάκιση με κατ' οίκον έκτιση και επιτήρηση με ηλεκτρονικά μέσα, η αφαίρεση του χρόνου προσωρινής κράτησης, άρση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και οι αποφυλακίσεις υποδίκων.
 • Η εισαγωγή (αναζήτηση της δικογραφίας από το αρχείο του Πρωτοδικείου ή από το Εφετείο ή από την Εισαγγελία Εφετών κ.τ.λ.) αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας, αποφάσεως, αναβολής και διακοπής της ποινής, αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως, ανασταλτικότητας των ένδικων μέσων, μετατροπής της ποινής, άρσης ή τροποποίησης των όρων της αναστολής, καθορισμού συνολικής ποινής, περί εξακολούθησης, παράτασης, άρσης ή αντικατάστασης μέτρου φύλαξης ακαταλόγιστου, αντιρρήσεις περί την εκτέλεση, εκπρόθεσμες αντιρρήσεις κατά ποινικής διαταγής, καθορισμού προθεσμίας καταβολής σε δόσεις ποινών φυλάκισης που έχουν μετατραπεί σε χρηματικές και χρηματικών ποινών, καθώς και περαιτέρω μετατροπής σε κοινωφελή εργασία, αιτήσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων, προσαρμογής ποινής στην ελληνική έννομη τάξη, μεταφοράς κρατουμένων από την αλλοδαπή, αιτήσεις για απόδοση εγγυήσεως μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς και αιτήσεις για κατ' οίκον έκτιση ποινής και επιτήρηση με ηλεκτρονικά μέσα. Η εξαγορά ποινών. Η καταχώριση των φυλακίσεων.
 • Η αλληλογραφία με φυλακές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων.
 • Οι μεταγωγές υποδίκων και καταδίκων.
 • Η απόδοση εγγυήσεων και η βεβαίωση χρηματικών ποινών στα αρμόδια δημόσια ταμεία.
 • Η διόρθωση στοιχείων ταυτότητας καταδικασθέντων.
 • Η εκτέλεση αποφάσεων, όταν η έφεση απορρίπτεται ανυποστήρικτος και όταν απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης.
 • Η απόδοση εγγυήσεως, δήμευση, απόδοση ή καταστροφή πειστηρίων.
 • Η έκδοση πιστοποιητικών μη δίωξης.
 • Η συσχέτιση εγγράφων και μόνο με έγγραφη παραγγελία του αρμοδίου Εισαγγελέως.
 • Η αλληλογραφία του Τμήματος.
 • Η λειτουργία του τμήματος το Σάββατο και τις αργίες μόνο ως προς τους συλληφθέντες - κρατουμένους.
Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν είκοσι δύο (22) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής.