Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Εισαγγελικών Γραφείων

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

  • Η παραλαβή των δικογραφιών (ανακριτικών, προανακριτικών και προκαταρκτικών) από τα τμήματα της Ποινικής Δίωξης και η ετοιμασία αυτών προς χρέωση από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς για επεξεργασία.
  • Η καταχώριση των δικογραφιών που χρεώθηκαν στις καρτέλες των Εισαγγελέων και η αρίθμηση και η ηλεκτρονική καταχώριση των δικογραφιών και η ενημέρωση αυτών περί της δοθείσης πορείας.
  • Η σύνταξη πινάκων εργασίας Εισαγγελικών Λειτουργών και κίνησης δικογραφιών κατά δίμηνο στα Πταισματοδικεία και στα Ειρηνοδικεία.
  • Η αναλυτική σύνταξη πινάκων για την ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών για την πορεία των διεκπεραιούμενων δικογραφιών καθώς και των πινάκων εργασίας των εισαγγελικών λειτουργών του τμήματος.
  • Η τήρηση αρχείων προσωρινής και οριστικής αποχής από τη δίωξη και η παρακολούθηση τήρησης των επιβληθέντων όρων, (άρθρο 48, 49 ΚΠΔ) και η τήρηση αρχείου αναβολής ποινικής δίωξης και η παρακολούθηση του τέλους της ποινικής δίωξης (άρθρο 59 ΚΠΔ), αρχείων υφ' όρον παύσης της ποινικής δίωξης (ν. 4043/2012, 4198/2013, 4411/2016 και συναφείς), αρχείου αδικημάτων βουλευτών και ειδικών ποινικών νόμων και αρχείων των άρθρων 315 ΠΚ, 381 παρ. 1β΄ ΠΚ, 468 ΠΚ, 244 παρ. 3 ΚΠΔ, 591 ΚΠΔ, και αγνώστων δραστών.
  • Η τήρηση αρχείου και διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευμάτων) των Εισαγγελέων κατά τα άρθρα 43 και 51 Κ.Π.Δ.
  • Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες και μόνο ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα.
  • Παροχή πληροφοριών στο κοινό για την πορεία των χρεωμένων στο τμήμα δικογραφιών και η χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών πορείας στους προς τούτο νομιμοποιούμενους.
  • Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος.
Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν είκοσι πέντε (25) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής.