Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Πληροφορικής

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται η μηχανοργάνωση των τμημάτων και υπηρεσιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και ιδίως:

 • Η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων Πληροφορικής και η ανελλιπής υποστήριξη και λειτουργία όλου του μηχανογραφικού (υλικού - λογισμικού) εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στην Εισαγγελία για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της.
 • Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η σταδιακή υλοποίηση της μηχανογράφησης των εργασιών σε όλα τα τμήματα της Εισαγγελίας, σε συνεργασία και με άλλες δικαστικές ή μη υπηρεσίες (Ελληνική Αστυνομία, Εφορίες, ΙΚΑ, άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπουργεία κ.α.), καθώς και ο σχεδιασμός και η σταδιακή διασύνδεση της Υπηρεσίας με Δικαστικές Υπηρεσίες (Πρωτοδικεία, Εφετεία κ.α.) και με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (Ελληνική Αστυνομία, Εφορίες, ΙΚΑ, άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπουργεία κ.α.).
 • Η ανάλυση και ο σχεδιασμός για την επίτευξη της ηλεκτρονικής κατάθεσης των μηνύσεων.
 • Η δημιουργία και καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
 • Η δημιουργία υπηρεσιακών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για υπηρετούντες εισαγγελικούς λειτουργούς και υπαλλήλους και η διανομή – αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή εγγράφων καθ' υπόδειξη του Διευθύνοντος.
 • Η μέριμνα για την προετοιμασία των στατιστικών στοιχείων όλων των τμημάτων της Εισαγγελίας και η συλλογή, επεξεργασία και διεκπεραίωση αυτών.
 • Η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην παροχή υπηρεσιών.
 • Η δημιουργία Ευρωπαϊκών δικτυακών πυλών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επιτρέπουν την ανάκτηση πληροφοριών της υπηρεσίας από άλλες χώρες και από δικαστήρια που βρίσκονται σε άλλες χώρες.
 • Η κεντρική διαχείριση των εξυπηρετητών (servers) της Εισαγγελίας.
 • Η αλληλογραφία του τμήματος.
 • Οι υπάλληλοι που στελεχώνουν το τμήμα έχουν όλοι γνώσεις Πληροφορικής, ιδιαίτερα δε, δύο τουλάχιστον εξ αυτών διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ανάλυσης και προγραμματισμού.
Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δέκα (10) δικαστικοί υπάλληλοι.