Υπηρεσίες εισαγγελικών λειτουργών και συνθέσεις δικαστηρίων Νοεμβρίου 2023